stosowanie przypinek w kampaniach wyborczych

stosowanie przypinek w kampaniach wyborczych