Materiały ogniotrwałe

Wśród najczęściej stosowanych w przemyśle materiałów odpornych na ogień, są ogniotrwałe betony. Zazwyczaj służą do tworzenia różnego rodzaju wyłożeń pieców czy kotłów przemysłowych, jak również w przemyśle odlewniczym, koksownictwie czy metalurgii.

Beton ogniotrwały to materiał, którego wybór zależy przede wszystkim od miejsca zastosowania, a wyróżnia się kilka jego rodzajów. Pierwszym z nich jest beton konwencjonalny. Jest to materiał o standardowej gęstości, odporny na temperatury od 1200 do 1800 stopni Celsjusza. Na ogół stosowany jest w piecach, blokach palników i kotłach. Należy jednak pamiętać, iż materiały ognioodporne posiadają różne właściwości i nie każdy nadaje się do określonych celów. Dla przykładu, betony na bazie szamotu są odporne jedynie na temperatury do 1400 stopni Celsjusza, a te na bazie czystego tlenku glinu nawet do 1850 stopni. Są one bowiem najbardziej wytrzymałe i odporne na zużycie ścierne. Kolejnym rodzajem betonów ogniotrwałych są betony izolacyjne. Te materiały ogniotrwałe charakteryzują się zarówno niską gęstością, jak i przewodnością cieplną. Najczęściej pełnią funkcję dodatkowej warstwy wyłożenia, za betonem o większej gęstości i są odporne na temperatury do 1400 stopni Celsjusza. Ostatnim typem jest tak zwany beton niskocementowy. Jest to materiał wykonany z mniejszej ilości cementu niż pozostałe betony o standardowej gęstości. Cechuje się wyjątkowymi własnościami fizycznymi, takimi jak niska porowatość czy bardzo dobre własności przeciwcierne. Beton niskocementowy jest odporny na temperatury od 1400 do 1800 stopni Celsjusza.

Reklama: http://ceramic.com.pl/kategoria/betony-i-zaprawy/beton-ognioodporny-ogniotrwaly