Wiza studencka do Australii

Studia zagraniczne stają się coraz bardziej popularne wśród młodych Polaków. Perspektywa zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni, a co za tym idzie, zdobycia większych możliwości rozwoju w przyszłości, oto główne powody, dla których decydujemy się na podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach. Bardzo częstym wyborem naszych studentów jest słynny kraj kangurów – Australia.

Studia w Australii to oferta, która przyciąga coraz więcej zagranicznych studentów. Niestety, rozpoczęcie studiów w tym kraju nie jest tak proste, jak w krajach Unii Europejskiej. Jeśli zamierzamy uczyć się na terenie Australii, w czasie dłuższym niż 3 miesiące, musimy ubiegać się o nadanie tzw. wizy studenckiej. Aby uzyskać wizę studencką, która umożliwi nam swobodne kształcenie się w Australii, należy złożyć specjalny wniosek o jej nadanie. Rzecz jasna, w momencie ubiegania się o wizę, musimy wziąć pod uwagę wszelkie terminy, które wyznaczają nam czas nauki. Mianowicie, podanie o wizę możemy złożyć na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem studiów. Sama procedura wyrabiania wizy studenckiej trwa od miesiąca do dwóch miesięcy. W momencie otrzymania upragnionej wizy, jesteśmy upoważnieni do przyjazdu oraz rozpoczęcia kształcenia w Australii.

Warto także pamiętać o tym, że każda wiza ma określoną datę ważności, która jest dopasowana do planowanej długości studiów. Na szczęście dla wszystkich studentów, sama wiza jest ważna jeszcze przez kilka miesięcy po upływie jej terminu ważności, co pozwoli nam należycie przygotować się do powrotu. Dlatego też, nawet jeśli nasza wiza studencka do Australii się przedawni, możemy być spokojni o nasz powrót do kraju.